יצירת קשר: משה גרומב, טל' 053-7738014, gromb@bezeqint.net
תגובות: 0   צפיות: 3
דף הבית מאמרים
1. האדם הגלובלי
הגלובליזציה היא עידן אנושי חדש שמשפיע על מציאות חיינו כמדינות וכפרטים. הגלובליזציה תורמת לביטול ההשפעה המכרעת של מדינת הלאום על עיצוב פני החברה והפרטים שבתוכה. במקום המדינה, שהייתה הגורם הבלעדי, המנווט והפעיל כמעט בכל תחומי החיים שלנו כפרטים — חינוך, בריאות, ביטחון, רווחה, איכות הסביבה, תרבות ופנאי — הולכים ומתפתחים מודלים המבוססים על כלכלת שוק. בהקשר החברתי ניכרת פעולת איגודים ללא כוונת רווח במסגרת המגזר השלישי במעמד של ארגוני החברה האזרחית ובמסגרות שמחוץ למגזר השלישי. העידן הגלובלי יוצר לא רק את המהפכה הדיגיטלית אלא גם שינוי באנושות, באדם שהוא האדם הגלובלי או האדם החדש בעידן הגלובלי... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
2. עידן אנושי חדש
מאת שלמה ישי. בשלושת העשורים האחרונים אנו חווים את היווצרותו של עידן אנושי חדש — העידן הגלובלי. שני קריטריונים מצטברים מחוללים עידן חדש במהות האנושית: שינוי במציאות חיינו — מהפיכה דיגיטלית; שינוי באנושות עצמה. האדם הגלובלי מועצם בעצמות שלכל אורך ההיסטוריה האנושית היו נתונות למנהיגים בלבד. היכולת הכלכלית הגלובלית הייתה נתונה בעבר בידי מנהיגים ומדינות בלבד וכיום נתונה לכל אדם. כל אדם המחובר לאינטרנט יכול לקנות ולמכור בכל העולם. כיום יש לכולנו נגישות למידע אין־סופי בכל תחום. אדם הנצרך לסיוע מקצועי, למשל התייעצות עם רופא, מתייעץ תחילה עם הרופא הרשתי באמצעות תכנות חיפוש כמו גוגל. הנגישות למידע מידית בסמארטפון. היום אפשר לשתף המונים ואף לקרוא להם לפעולה, וזאת באמצעות הרשתות החברתיות.... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
3. כלכלה, חברה וסביבה בעידן הגלובלי
השפע הרב המצוי בעולמנו אינו נחלק שווה בשווה בקרב שבעה מיליארד בני האדם החיים בו. יש החיים ברעב ובעוני ויש החיים חיי רווחה ומותרות. באזורים מסוימים רמת הפיתוח ורמת החיים של התושבים גבוהות, באזורים אחרים הן נמוכות, וזהו "אי־שוויון מרחבי" הבא לידי ביטוי במרחב העולמי הגלובלי במדינות וביישובים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
4. המגזרים הגלובליים
הגלובליזציה יוצרת מציאות חיים חדשה במסגרת הבין־לאומית, במסגרת המדינה הבודדת ובמסגרת קהילות ופרטים. הגלובליזציה יוצרת מציאות חיים חדשה גם במרחב החברתי. עד שנות ה־ 70 פעלו שני מגזרים: המגזר הראשון — הציבורי־ממשלתי — והמגזר השני — העסקי. משנות ה־ 70 נוסף למרחב החברתי המגזר השלישי — הבין־לאומי והמקומי... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
5. המגזר הרביעי הארגונים החברתיים־עסקיים
עסק חברתי הוא עסק שמטרתו הראשונית היא חברתית אך הוא מנוהל על פי עקרונות עסקיים וחייב להיות רווחי — כל זאת לטובת הקהילה ולא לטובת השגת רווחים לבעלי עניין (לפי הגדרת המיניסטריון הבריטי למגזר השלישי). "ארגוני כלאיים" אלה מתקיימים במתח שבין הצורך לשרוד בהצלחה בתנאי תחרות בשוק החופשי לבין היכולת להגשים את מטרותיהן החברתיות והפילנתרופיות. הרעיון העומד מאחורי שיטה זו היא כי בעוד הנתינה המאפיינת עמותות רבות עלולה לשחזר דפוסי תלות ופסיביות ארגון חברתי עסקי מחזיר לפרט הנזקק את השליטה בגורלו ומוציא אותו ממעגל העוני על ידי הפיכתו ליצרני, עצמאי ובלתי תלוי. ארגון חברתי עסקי הוא כלי להעצמה ולפיתוח יזמה, ליצירתיות ושאפתנות בריאה של הנעזרים בשירותיו... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
6. עסקים חברתיים
מאת עומרי בורל. המונח "עסק חברתי" נשמע לרבים כסתירה בעצם מהותו. כיצד ניתן לחבר בין עשייה חברתית, הנתפסת אצל רבים כהבעה של נתינה לאחר, תרומה, התנדבות — לעשייה למטרת רווח אישי, המכתיבה התנהלות תחרותית, ויש היאמרו — דורסנית? ועם זאת, התחום המחבר בין שני עולמות אלו הולך ומתפתח בעולם — מגזר העסקים החברתיים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
7. המגזרים בישראל
התשתית החברתית בישראל פרושה במרחב תלת־מגזרי: המגזר הראשון — המגזר הממשלתי־ציבורי; המגזר השני — המגזר העסקי־פרטי ; המגזר השלישי — ארגונים הפועלים ללא כוונת רווח שאינם חלק ממוסדות המדינה. בשנים האחרונות מתפתחים בישראל ובעולם גם ארגונים שמטרתם הראשונית חברתית, אך הם מנוהלים על פי עקרונות עסקיים לטובת הקהילה ולא להשגת רווחים לבעלי עניין. כמיליון וחצי מתנדבים פועלים במגזרים אלו ותורמים לקידום ההתנדבות במרחב החברתי בחברה הישראלית... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
8. תהליכים ותמורות בעולם
יש קשר בין המגזר השלישי והחברה האזרחית, אך אין הם מונחים חופפים. המגזר השלישי מעוגן בדיסציפלינה כלכלית. החברה האזרחית מעוגנת באוריינטציה סוציולוגית־פוליטית. המגזר השלישי מוגדר כמכלול הארגונים ללא כוונות רווח במדינה — הגדרה ניתנת לכימות, החברה האזרחית מוגדרת כמרחב פעילות הכולל לא רק ארגונים פורמליים אלא גם רשתות חברתיות, ארגונים בלתי פורמליים ופעילויות לא מאורגנות של פרטים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
9. החברה האזרחית
ארגוני החברה האזרחית הם ביטוי לרצון האזרחים, לרצון החברה לקבל אחריות, להיות להשתתף בעיצוב העתיד ולחולל שינויים חברתיים. מדינה דמוקרטית צריכה לאפשר כר פעולה נרחב לקיום שיח ציבורי, עיצוב נורמות, חינוך לערכים משותפים, יצירת אמון, סולידריות ואכפתיות שהם בסיס ליכולת פעולה משותפת... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
10. ההתפתחות ההיסטורית בישראל
ארגוני המגזר השלישי המשולבים במערך מדינת הרווחה, התפתחו טרם קום המדינה כמענה לצורכי הרווחה של התושבים היהודים בארץ ישראל. כיוון שעדיין לא פעלה ממשלה על תפקידיה, מילאו הארגונים הללו פונקציות שמדינה הייתה אמורה למלא, ובאמצעותם הונחו היסודות לתשתית שירותי החינוך, הרווחה, הבריאות, התרבות ואחרים למדינה שבדרך... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
11. החברה בישראל
אוכלוסיית ישראל בשנת 1948 (הקמת המדינה) מנתה 800,000 איש. בשנת 2016 היא מונה 8,500,000 מיליון תושבים — גידול של כמעט פי 11 במספר התושבים על ציר זמן של 68 שנים בלבד. ישראל היא חברת מהגרים ובני מהגרים (מכ־ 100 ארצות ברחבי העולם). החברה בישראל היא חברה הטרוגנית מכמה מההיבטים הלאומי, העדתי, הדתי והכלכלי, וכל אחד מהם יוצר שסעים ומוקדי מתח המתפרצים מפעם לפעם בדרכים שונות, לעתים אלימות. האוכלוסייה בישראל עברה תמורות רבות לאורך השנים. תמורות אלו הושפעו מגלי עלייה, מילודה, ממגמות חברתיות, משינויים מדיניים ועוד... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
12. דפוסי התאגדות, מאפיינים ותפקידים
ארגוני המגזר השלישי פועלים במסגרת חברתית, כלכלית, תרבותית ופוליטית. במשטרים טוטליטאריים נאסרת בדרך כלל פעילות ארגונית וולונטרית עצמאית או שהיא מוגבלת מאוד ונתונה לפיקוח צמוד. במשטרים דמוקרטיים הזכות להתארגנות וולונטרית היא אחת מאושיות השיטה הפוליטית, בדומה לחופש העיתונות והזכות לבחור ולהיבחר. זוהי זכות בסיסית חשובה לשיטת השלטון, המקבלת ביטוי במסמכי תשתית של המדינה כמו חוקה או חוקי יסוד. עם זאת קיימת תמיד סכנה שהאפשרות להתאגדות חופשית תנוצל על ידי מתנגדי המשטר הדמוקרטי, והמדינה צריכה להיות ערוכה להגן על עצמה. האיזון בין הרצון שלא להגביל או להצר את עקרון חופש ההתארגנות ובין הכורח להתגונן מפני גורמים עוינים למשטר משתקף היטב במערך החוקים העוסקים בארגוני המגזר השלישי... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
13. פעילות הארגונים
כשבודקים את דפוסי ההתאגדות של המגזר השלישי, מתברר שרובו מורכב מארגונים עצמאיים, שרק חלק מזערי ממימונם מגיע ממקורות ממשלתיים, ופעילותם אינה קשורה במוסדות או הסדרים ממשלתיים. זוהי לכאורה תמונה מעודדת מאוד, המורה על קיומה של פעילות אזרחית עצמאית מרובה בישראל... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
14. ארגוני גג ותשתית
התפתחות ארגוני גג וארגוני תשתית היא שלב נוסף בהתפתחות של המגזר השלישי בעידן הגלובלי. ארגון תשתית הוא ארגון המוקם במטרה לסייע לארגונים אחרים — לתת להם שירותים כמו הדרכה, ליווי, ייעוץ וכלים, אשר ישפרו את התנהלותם ותפקודם ויחזקו את יכולתם להגיע למטרותיהם. שני כיווני פעולה הם סיוע בבניית תשתיות (יכולתם של ארגונים לגייס אמצעים לבניית תשתיות היא מוגבלת) וסיוע לארגונים קטנים וחדשים (גופים תומכים נמנעים בדרך כלל מנטילת אחריות למימון מלא של גוף כלשהו, ותמיכה בארגון קטן או חדש תהיה בדרך כלל קטנה)... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
15. נתונים ותמונת מצב על המגזר השלישי בעולם ובישראל
המגזר השלישי בישראל הוא מגזר מתפתח, משמעותי ובעל חשיבות רבה למדינת ישראל. במגזר זה כוללים עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשים. רוב הארגונים בישראל בהיבט המספרי הם עמותות. במגזר השלישי נכללים גם גופים חוץ ממשלתיים שקיומם קשור קשר הדוק לממשלה. מספרם של ארגונים אלה אינו גדול אך היקף פעילותם הכלכלית במיוחד של מוסדות להשכלה גבוהה, רשתות חינוך וקופות החולים, גדול מאוד ומהווה אחוז משמעותי מכלל פעילותו של המגזר השלישי. היקף הפעילות של המגזר השלישי לשנת 2014 הסתכם לסך של 132.6 מיליארד שקלים חדשים והוא תופס נפח גדול יחסי בפעילות המשק הישראלי מבחינת היקף התוצר, ההוצאה ושוק העבודה והוא מספק שיעור גבוה מכלל השירותים הציבוריים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
16. התנדבות — הגדרה, מאפיינים ונתונים
ההתנדבות היא ביטוי ליחסי אנוש. היא מבטאת את הצורך של פרטים לקחת חלק פעיל בציבור ולהרגיש שלחייהם יש משמעות גם בעבור האחרים. קשרים חברתיים — רכיב עיקרי ובלתי נפרד ממעשה ההתנדבות — חיוניים לרווחת הפרט והקהילה. אתוס ההתנדבות טומן בתוכו קשת רחבה של ערכי אנוש ובכללם סולידריות, הדדיות, אמון, שייכות והעצמה, וכולם יחד תורמים לאיכות החיים של היחיד ושל הכלל... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
17. ההתנדבות החדשה: מגמות בין־לאומיות ומקומיות
השינוי בהתנדבות במאה ה־ 21 בא לידי ביטוי באופן ההתנדבות בפועל, בסוג האנשים המעורבים בהתנדבות, בשיטות ניהול ההתנדבות ועוד. בישראל יש כמה הגדרות למונח "התנדבות" ובהן הגדרת המתנדב בחוק ביטוח מתנדבים של הביטוח לאומי וההגדרה שנוסחה בשנת 2005 במסגרת אמנת ההתנדבות של המועצה הלאומית להתנדבות. חוקרים אקדמיים בארץ ובעולם משתמשים בהגדרות שונות זו מזו של "התנדבות", והתמונה מורכבת. בשל ריבוי ההגדרות אין הסכמה על הגדרה אחת של "התנדבות" ועל הנגזרת שלה, "מתנדב". אי הסכמה זו מאפיינת ארגונים התנדבותיים, מנהלי מתנדבים והתנדבות, מתנדבים, אנשי חינוך ואקדמיה, אישי ציבור ועוד בארץ ובעולם. ההנחה היא שאם השתנתה ההתנדבות, נדרש שינוי בהגדרת ההתנדבות, וההגדרה תכלול צורות פעולה שבעבר לא נחשבו התנדבות וכיום נתפסות כהתנדבות לכל דבר... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
18. מתנדבים מיוחדים והכלתם החברתית
הגדרת ההתנדבות וההשתתפות החברתית כוללת צורות פעולה וקבוצות אוכלוסייה שלא נכללו בה בעבר. על פי הגדרה רחבה זו, כל אדם יכול להתנדב, גם קבוצות ויחידים הנתפסים כמוחלשים. ההתנדבות יכולה לשמש כלי להכלה חברתית ולהעצמת אוכלוסיות מוחלשות. פרק זה עוסק במתנדבים בעלי מוגבלות, בבני נוער בסיכון, במהגרים, ובחשיבות שבהנגשת ההתנדבות לאוכלוסיות אלו... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
19. דפוסי תרומה - תמונת מצב, נתונים מהשטח
בשנים האחרונות, חלה התפתחות משמעותית בפילנתרופיה הגלובלית והנתינה חוצת הגבולות. המשמעות של פילנתרופיה היא נתינה של הפרט או הקבוצה למתן מענה לצורכי החברה והזולת. היא משלבת סולידריות וערבות הדדית תוך מענה לצורכי החברה. חברה ללא פילנתרופיה היא חברה חלשה וספק גדול אם תוכל להתקיים לאורך זמן... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
20. קידום הנתינה הפרטית בישראל
מאת: מיה לפיד עדות. יוזמת "יכולים נותנים" נולדה ופועלת על מנת לעודד את הנתינה הפרטית המשמעותית בישראל. היזמה הוקמה על ידי קבוצה של תורמים פרטיים ישראלים, שבחרה לפעול במשותף לעידוד תרומה כספית מתוך ההון האישי, למטרות חברתיות, כל אחד לפי תפיסת עולמו הפרטית... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
22. הטכנולוגיה בשירות ההתנדבות
אנו חיים בתקופה ייחודית בהיסטוריה של האנושות: תקופה של שינויים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים וכלכליים, המושפעים כולם מהתפתחות טכנולוגית מואצת ומאופיינים ביכולת האנושית לאסוף, להעביר, לאחסן, לאחזר, להפיץ מידע ולייצר ידע חדש... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
23. מדידת ההתנדבות
ההתנדבות כוללת מגוון רחב של פעילויות ומעשים, אך בגלל מיעוט הנתונים האמפיריים על מספר המעורבים בהתנדבות יש המכנים אותה "משאב נסתר". מאחר שההתנדבות צומחת ונבנית כמקצוע וכדיסציפלינה, יש צורך בהבניית שלד ותשתית אמפירית לתחום. שימוש במידע מהימן לגבי התנדבות חיוני כדי לנהל משאב יקר ערך זה במלוא הפוטנציאל והיעילות... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
24. מתנדבים ושכירים
להון האנושי, במגזר השלישי, לרבות ארגוני החברה האזרחית, חשיבות רבה לקיומו והתפתחותו. ההערכה היא שכ– 70% מהארגונים במגזר השלישי עובדים עם מתנדבים בלבד, לרבות הנהלה וועד מנהל. לאור הנ"ל, קיימת חשיבות רבה בגיוס, שימור, הדרכה ותחזוקה בעבודה עם מתנדבים. המתנדבים של היום מצפים לארגונים מקצועיים והארגונים מצפים למתנדבים ומנהלים מקצועיים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
25. ניהול ההתנדבות במציאות משתנה
העולם משתנה, ההתנדבות משתנה, האופי והסגנונות של ההתנדבות משתנים ומתעצבים לאור המציאות החדשה. ארגוני מתנדבים מסתגלים לשיטות עבודה חדשות ועכשוויות. ארגונים הערים לשינויים בהרגלי החיים של האנשים מבינים את הצרכים והמניעים המשתנים ואת סגנונות ההתנדבות שמחפשים המתנדבים, והם הארגונים המצליחים לנהל, להפעיל, לרתום ולשמר מתנדבים בארגונם... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
26. הממד הבין־דורי
התפיסה המרכזית שהשתנתה מתמקדת במקצועיות: המתנדבים של היום מצפים לארגונים מקצועיים; הארגונים מצפים למתנדבים מקצועיים. מדובר בתהליך דו־צדדי של נתינה וקבלה, והוא כרוך במחויבות הנובעת מן הצורך של הארגון במתנדב מתמיד שמסוגל לספק שירות יעיל ובמתנדב שזקוק לארגון שישקיע בו ויראה בו הון אנושי שמעוניין להתפתח ולצמוח כאשר הוא מספק שירות ללקוחות הארגון... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
27. ההתנדבות כיום: תדמית, מניעים, תועלות והשפעה
ההתנדבות היא ביטוי ליחסי אנוש. היא מבטאת את הצורך של פרטים לקחת חלק פעיל בקהילה ולהרגיש שלחייהם יש משמעות גם כשהם עושים למען אחרים. קשרים חברתיים — רכיב עיקרי ובלתי נפרד ממעשה ההתנדבות — חיוניים לרווחת הפרט והקהילה. אתוס ההתנדבות טומן בתוכו קשת רחבה של ערכי אנוש ובכללם סולידריות, הדדיות, אמון, שייכות והעצמה, וכולם יחד תורמים לאיכות החיים של היחיד ושל הכלל. בשנים האחרונות ההתנדבות זוכה להכרה גוברת והולכת, במיוחד לאחר שהאו"ם הכריז על שנת 2001 כשנת ההתנדבות הבין־לאומית, אבל התופעה עדיין אינה די מובנת ומוערכת... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
28. הניהול החברתי — תאוריה
החוקרים העוסקים בחקר המגזר החברתי נוטים להסכים כי מנהל הארגון החברתי הוא מרכיב קריטי בהצלחת הארגון, בהשגת מטרותיו ובמיצוי הפוטנציאל שלו. אולם, עולמם של המנהלים החברתיים רווי מתחים. האחריות המוטל על כתפיהם והצורך לעמוד ביעדים מרובי שורות תחתונות יוצרים שורה של אתגרים מורכבים. מן הסקירה הנוכחית עולה בבירור כי עבודתו של המנהל החברתי סבוכה, מורכבת ומאתגרת. הוא נדרש לכישורים אישיים יוצאי דופן, לצד תפיסת עולם חברתית ואג'נדה ברורה לשינוי חברתי. חלק מן החוקרים סבורים כי אתגרים אלה יוצרים עומס בלתי אפשרי אשר גורם לשחיקה מהירה יותר של מי שמובילים את החברה האזרחית. השחיקה מובילה לפרישה מן הפעילות במגזר שלישי ומונעת מיצוי מלא של כישוריהם כמנהיגים בעלי רצון ויכולת ליצור השפעה ושינוי... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
29. הניהול החברתי: מבט מהאקדמיה
ניהול ארגוני המגזר השלישי במאה ה־ 21 אתגרים ותובנות. מאת: דורית ברפמן ואסתר זיכלינסקי. המגזר השלישי בישראל הפך בעשורים האחרונים גורם משפיע בכלכלה ובחברה. הגידול בהיקף המגזר והרצון להשפיע על החברה בישראל מציבים בפני ארגוני מגזר שלישי אתגרים ניהוליים וארגוניים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
30. ניהול עמותה — מבט מהשטח
הטנגו שבין המוח ללב. מאת אופירה רותם. כל מי שהגיע והתגלגל בנסיבות החיים לעבודה במגזר השלישי יודע שמדובר בצורךאגואיסטי לחלוטין להעניק לאחר על מנת לחזק את עצמך. ב־ 31 במרץ 2000 נהרג בני הבכור אורן ז"ל בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי. הייתי אז קצינה בכירה במערך הנפגעים בצה"ל ולבי נשבר. מיד אחרי השבעה החלטתי שאני רוצה להמשיך לחיות, לא לעבור ליד החיים אלא ממש לחיות ולמצות את החיים. נכנסתי לתהליך טיפולי הפריה מתיש, ושנתיים וחצי לאחר מכן הייתי אם לתאומות מדהימות ויפיפיות, אורי ורוני. שנתיים ישבתי בבית ליהנות מגידולן, לאחר מכן שבתי למעגל העבודה כמנהלת משאבי אנוש בחברת הייטק. אולם משהו היה חסר לי, וכך לפני כשש שנים התפטרתי מעבודתי והחלטתי למצוא תפקיד במגזר השלישי, המגזר שנוגע באמת בחיים של אנשים אחרים ומשפיע על איכותם... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
31. החברה האזרחית והממשלה
בעולם המודרני אתגרים רבים אינם יכולים להיות מושגים באמצעות הממשלה בלבד. כדי להתמודד עם אתגרים עלינו לרתום את האנרגיה והחדשנות שיש למקצוענים בחזית הידע, ברשויות המקומיות, בקהילות ובקרב אזרחים. תפקיד המדינה הוא להציב סדרי עדיפויות לאומיים, להגיש סיוע ולפעול לחלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
32. החברה האזרחית והמגזר העסקי
אחריות חברתית היא גישה המביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול וקבלת החלטות. ארגונים ברחבי העולם, וכן מחזיקי העניין שלהם מגלים מודעות הולכת וגוברת לצורך בניהול אחריות חברתית וליתרונות שניהול כזה יכול להביא עמו... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
33. אחריות חברתית של עסקים
מאת: סימה בן שמואל. "סוכנת מפעילה" של עסקים למען הקהילה ברשות המקומית. נתינה והתנדבות קיימות משחר ההיסטוריה האנושית, ובכל תקופה ובכל חברה התקיימה מערכת של עזרה לחלשים על פי הקוד התרבותי הנהוג בחברה זו. בימינו, ההתפתחות הטכנולוגית הגדולה, דחיקת ערכי מדיניות הרווחה לשולי היעדים הממשלתיים והתעצמות הפערים החברתיים, מחייבות התארגנות חברתית חדשה. ההתארגנות החדשה חשובה לא רק כדי לצמצם פערים חברתיים, אלה גם לשמור על ערכים אנושיים של סולידריות חברתית, המגִנים על החברה מהתפוררות ואובדן דרך... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
34. שיתוף פעולה "אם כל ההמצאות"
שגשוגה של כלכלת השוק החופשי, תהליכים של העברת כוח ממדינות ריבוניות לשווקים (השוק העסקי) ועלייתה של החברה האזרחית הביאו לכך שסדר חברתי (שיפור פני החברה) ושגשוג אינם ניתנים להשגה עוד באמצעות כוחה הבלעדי של המדינה. בעידן של גלובליזציה שיתוף פעולה בין ארבעת השחקנים — מדינות (מגזר ראשון) ארגונים בין–לאומיים (מטעם המגזר השלישי) החברה האזרחית (במסגרת המגזר השלישי, ארגונים עסקיים — חברתיים והציבור) והשווקים הכלכליים (מגזר שני) הוא הכרחי לצו השעה. תהליכים חברתיים, כלכליים ותרבותיים המשולבים זה בזה המאפיינים את העידן הנוכחי מחייבים אסטרטגיות פעולה שיתופיות ובין מגזריות... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
35. הכוונה, מחויבות ותועלת
שותפויות פנים־מגזריות ובין־מגזריות הן כלי אפקטיבי והכרחי להתמודדות עם אתגרי המאה ה– 21 . הן מאפשרות למַצות טוב יותר את המשאבים העומדים לרשות החברה. במדינות רבות מתפשטת בקרב המגזרים ההכרה בתלות ההדדית שביניהם ובהכרח בשיתוף פעולה. כך אפשר לפתח מרחבי חשיבה ופעולה חדשים, למנף תהליכים קיימים, למנף ערכים מוּספים, לשנות עמדות ולהחיל ערכים על מעגלים רחבים בחברה... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
36. שיתוף פעולה — מבט מהשטח
קהילה מעצימה קהילה. מאת: תומר טבריה. בתום עשר שנים במגוון תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי והפורמלי ועם סיום לימודי התואר השני בשנת 2008 , עמדה בפניי ההחלטה — ללכת עם הראש ולקבל תפקיד מתגמל ביותר בחברת הייטק מפורסמת או ללכת עם הלב ולקבל תפקיד בינוני אך מאתגר (בעיקר את הנשמה) במגזר השלישי. הלב הכריע. 3 שנים מוצלחות בתפקיד מנהל 'בית חם' לנוער בסיכון שבסיומם הוצע לי ה"קידום" לניהול העמותה בה צמחתי — גשר אל הנוער... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
37. שיתוף הציבור
ממשל פתוח היא תפיסה אשר לפיה לאזרחים עומדת זכות גישה למסמכים, למידע ולתכניות עבודה ממשלתיות. פתיחות זו מאפשרת הבעת עמדה ושיתוף הציבור, המשפרים והמייעלים את פעילות הרשות המבצעת, בד בבד עם חיזוק האמון במערכות הממשל והשלטון... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
38. תורת החיבורים והשותפויות האסטרטגיות ופרויקט "גשר לאדם" לקירוב לבבות
מאת: גדעון מיטשניק. שתי סיטואציות מספרות את הסיפור של תורת החיבורים וגשר לאדם: הוזמנתי לאירוע סיום הרמדאן בנצרת ע"י חברי, יו"ר סניף אקי"ם נצרת, כרים יזבק. באירוע נכח גם ראש עיריית נצרת, עלי סאלם. סיפרתי לו על השת"פ הקיים בין סניפי ומשפחות אקי"ם בנצרת ור"ג־גבעתיים ושאלתי מה דעתו על כינון ברית ערים תאומות בין נצרת לר"ג ו/או גבעתיים. מיהר להשיב "בשמחה". למחרת פניתי לראשי עיריות רמת גן וגבעתיים והאחרון מיהר להיענות... מתוך הספר החברה האזרחית והמגזר השלישי בעידן הגלובלי, נדב הוצאת ספרים 2016.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1