יצירת קשר: משה גרומב, טל' 053-7738014, gromb@bezeqint.net
תגובות: 0   צפיות: 3
דף הבית מאמרים
מודל אפקטיבי לחישוב עלויות אי-איכות מסייע לשפר את ניצול המשאבים בארגון. המודל מאפשר לארגון לאתר תחומים שבהם יש בזבוז משאבים ומצביע על פונקציות ופעילויות הטעונות שיפור.

הספר מציג את המודל ואת הנוסחאות לחישוב עלויות אי-איכות ובוחן את השפעתן של כל הפונקציות בארגון העסקי על האי-איכות ועל עלותה. מוצגים בו 6 תחומי פעילות של ארגון עסקי, ובכל ארגון מתוארות 6 מערכות ארגוניות ו-11 פונקציות עיקריות שכולן משולבות זו בזו ומשפיעות על הדוחות הכספיים של הארגון. הספר מיועד למנכ"לים ומנהלים בארגון עסקי ולבעלי תפקידים המסייעים בהשגת מטרותיו העסקיות.